Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду пружа могућност појединцима да под једнаким условима стекну високо образовање, уз поштовање људских права и грађанских слобода, укључујући забрану свих видова дискриминације. Наша школа пружа подршку овим лицима ради остваривања ових циљева и отклањања неједнакости и даље продубљивање те неједнакости којој су изложене осетљиве групе.

Осетљиве групе су:

 • Студенти са инвалидитетом;
 • Студенти из мањинских група;
 • Студенти лошег материјалног стања;

Поступак и начин рада подршке регулисан је Правилником о начину подршке студентима Школе из осетљивих група.

Систем подршке коју Школа пружа студентима обухвата следеће услуге:

I Информативне услуге студентима:

 • Унапређење студентског стандарда (пружање информација о афирмативним мерама, мере Школе о ослобађању од плаћања школарина, плаћање школарине у више рата и др.);
 • Почетна оријентација (пружање информација о Школи, о студентском животу и активностима, о правилима студирања и др.);
 • Могућност ангажовања персоналног асистента за студенте са посебним потребама (о сопственом трошку).
 • Информисање наставног особља о потребама студената из појединих циљних група.

II Активности праћења потреба студената:

 • Праћење и уочавање проблема са којима се циљне групе суочавају;
 • Праћење промена структуре студентске популације у Школи (на основу пријемног обрасца за упис на студије);

Послове у Школи обављају следећа лица:

 • Надлежне службе Школе,
 • Представник Студентског парламента Школе.

У реализацији ових послова, по потреби, Школа, односно Студентски парламент, остварују непосредну сарадњу са надлежним спољњим организацијама. На основу указаних проблема и потешкоћа, утврђује се стање у области, идентификују слабости, утврђује препоруке, односно предлажу мере за њихово отклањање.

Циљ мера је унапређење ове области, побољшање услова студија студената и ове мере чине саставни део система обезбеђења квалитета високог образовања у Школи.

Контакт особе:

Варвара Лазаревић

Шеф кабинета / Oсоба задужена за подршке студентима из осетљивих група

Пријемна канцеларија

+381 (21) 4892-507 lazarevic@vtsns.edu.rs  Биографија

Радован Комар

Председник Студентског парламента

+381 (65) 8155-071 parlament@vtsns.edu.rs Званична Facebook страница

др Саша Спаић

Помоћник директора за наставу

+381 (21) 4892-562 spaic@vtsns.edu.rs Биографија

Саветовалиште при Заводу за здравствену заштиту студената у Новом Саду:

Адреса: Др Симе Милошевића 6, Нови Сад (Дом здравља поред велике мензе, у кампусу)

Телефон: +381(21) 4870–557 или +381(21) 4870-568

Линк: https://www.zzzzsns.co.rs/?lng=lat&cir=0&link=5-80

Новосадско удружење студената са инвалидитетом – НСУСИ

Адреса: Др Илије Ђурића 3, Нови Сад

Телефон: +381(21)485-30-78 или +381(21)350-377

Мејл: nsusi.uns@gmail.com

Званична Facebook страница

Установа студентског стандарда Студентски центар у Новом Саду

Адреса: Др Симе Милошевића 4, Нови Сад

Телефон: 021 458-926

Мејл: studentski.centar@scns.rs

Линк: www.scns.rs http://www.scns.rs/sektori/sektor-smestaja/smestaj-studenata/sluzba-smestaja/konkurs/8-osetljive-grupe/