Портал студентске размене

Портал studentskerazmene.rs је замишљен као јединствено место на којем можете да сазнате све што вас занима о различитим програмима мобилности, доживите искуства људи који су у програмима учествовали , али и поделите своје искуство са другима ако сте и сами учествовали у неком од програма.

Млади и студенти ће имати прилику да се адекватно информишу о различитим програмима мобилности и у складу са својим интересовањима преузму први корак како би уцествовали у неко од њих.

Саставни део портала је и блог кроз који ће студенти на основу свог претхилоног искуства обрађивати различите теме важне за оне који планирају или коју су тренутно на студентској размени.

“До сада су се млади и студенти суочавали са проблемом проналажења адекватних информација када су програми мобилности у питању. Овим порталом желели смо да све програме окупимо на једном месту како би на основу својих интересовања донесу прави одлуку приликом избора програма.”, истакао је координатор пројекта Олег Слатина.

Портал је развијен кроз партнерство WBAA и Erazmus студентске мреже Србије, а подржан је од стране Европске уније.