• Стручни енглески језик, 22.03.2023. Колоквијум 1 у 8.00, сала 6 – ЕТ
  • Енглески језик, 23.03.2023. Колоквијум 1 у 8.00, амфитеатар – ИТ (број индекса 1 – 65)
  • Енглески језик, 23.03.2023. Колоквијум 1 у 8.45, амфитеатар – ИТ (број индекса 66 – 119)
  • Енглески језик, 23.03.2023. Колоквијум 1 у 10.00, сала 6 – МИ, ЗКП
  • Енглески језик, 23.03.2023. Колоквијум 1 у 10.45, сала 6 –ЗНР, ЗЖС