Резултати колоквијума и пројектног задатка из предмета интернет језици и алати 1 су унети у информациони систем.