Групе за вежбе из предмета Компјутерска графика (смер ИТ) можете видите у прилогу.