У предроку студенти могу полагати Испитни тест 10. маја 2023. у термину предавања у амфитеатру. Испит мора бити пријављен.
Студенти су обавезни да у термину испита у мајском року буду присутни на испиту да би оцена била резимирана и унета у записник и Е студент. У прилогу је орјентациона база питања за Испитни тест.
Студенти који нису испунили предиспитне обавезе могу их полагати у термину испита у мајском испитном року (пратити распоред испита који ће бити објављен на сајту ВТСНС) и након што положе предиспитне обавезе  пријављују и полажу испит у наредним испитним роковима.
У термину испита се могу полагати испитне обавезе (Испитни тест и рад у AutoCad-u/Indesign-u) за студенте који пријаве испит.