Обавештавају се студенти који слушају предмет Комјутерске анимације о испитним обавезама:
-Теоријски део (састоји се из два дела) и полаже се у термину испита
-Други пројектни задатак (Анимације):
– за минималан број поена шаљете на маил: kompjuterskanimacijavtsns@gmail.com
– за максималан број поена – одбрана пројекта одмах након завршеног теоријског дела испита

Препорука је, да се пројектни задатак пошаље на маил до краја семестра, а најкасније два дана пре испита.

За студенте који не могу да ураде код куће, радиће пројекат после теоријског дела у РЛ. 4. – време за израду пројекта 1,5h.

Упутство за пројектни задатак можете погледати у прилогу.