Резултате поновљених тестова из БЗНР и ЗОП погледајте овде.

Студенти који су на тесту из Безбедности и здравља на раду освојили минимум 16 поена положили су тест, а из Заштите од пожара минималан број поена за пролаз је 24.
Други поновљени тест за студенте који нису положили тестове из Обука Безбедност и здравље на раду и Заштита од пожара одржаће се у следећем термину:

  • У уторак 07.02.2023. године у 10х – у Предаваони