Студенти који нису стекли предиспитне поене из предмета Практикум на стуијским програмима Информационе технологије и Веб дизајн, као и запослени студенти, имају могућност надокнаде поена – више детаља на линку.

О начину полагања испита из предмета Практикум на студијским програмима  ИТ, ВД се може видети више детаља на линку.