Предиспитне обавезе за све предмете основних и мастер студија код проф. Т. Крунић су у информационом систему.
Предиспитне обавезе за предмете другог семестра се могу полагати и у термину испита у масјком испитном року и то:
Интернет језици и алати 2: Колоквијум се полаже у термину испита. Пројектни задатак послати на предметни емаил најкасније до уторка 21.05.2024. у 12.00 часова. Пројекат се доноси у штампаној форми у термину испита и брани писмено. Надокандни задатак (опште активности) се доноси у штампаној форми у термину испита.

Софтверско инжењерство, Развој веб апликација, Напредне методе програмирања: Пројекат се шаље на tihi@vtsns.edu.rs најкасније до 17.05.2024 у 12.00 часова. Рад се у штампаној форми доноси на испит и брани.