Студенти који слушају предмет Примењене базе података и који су полагали колоквијум у наставној недељи од 15.04. до 19.04., своје резултате могу погледати у прилогу.
Студенти су у обавези да провере своје бодове, те да се, уколико уоче било какву неправилност, јаве на мејл vranjesevic@vtsns.edu.rs, како би се евентуалне неправилности отклониле пре уноса бодова у информациони систем.