Резултате предиспитних обавеза из предмета Управљање квалитетом можете погледати овде.

Поправни колоквијум из Стат. контроле квалитета (СКК) и из теоријског дела (I тест) за школску 2022/23. ће се одржати у термину испита у јануарском испитном року. На поправни колоквијум излазе студенти који нису положили предиспитне обавезе (у табели су унети поени само за студенте који су положили), а испитни део полажу у наредним испитним роковима.

Увид у радове је у понедељак 05.12.2022.год.у 12 часова у кабинету професора.