У уторак 28.11. у редовним терминима на вежбе из предмета Управљање квалитетом долазе само они студенти који полажу поправни колоквијум. Студенти који су положили рачунски колоквиум (СКК) не треба да долазе.