Преузимање материјала није условљено попуњавањем форме али нама служи као повратна информација о заинтересованости за поједине студијске програме.

Имена студијских програма су:

  • Машинско инжењерство
  • Инжењерство заштите
  • Графичко инжењерство и дизајн
  • Веб дизајн
  • Информационе технологије