Шта је алумни?

Алумни је популарни назив за бивше студенте неке високошколске установе, који остају у вези са њом. Алумни удружења су уобичајена у свету, тако да у неким установама имају вековну традицију.

База алумни клуба Високе техничке школе струковних студија у Новом Саду садржи информације о бившим студентима Школе. Јачање Алумни клуба помаже Школи да унапреди студијске програме,  јер су искуства чланова најбољи показатељ успешности установе.

Сврха

Сврха Алумни клуба је очување традиције и унапређење угледа Школе изградњом сарадње између садашњих и бивших студената.

Циљ

Циљ Алумни клуба је успоставити и одржавати контакте са бившим студентима Школе и развијати сарадњу са институцијама у којима су запослени.

Како постати члан Алумни клуба?

Алумни клуб чине бивши студенти Школе. Чланство у клубу остварује се слободном вољом и испуњавањем формулара за пријаву.

НАПОМЕНА: Вашу слику пошаљите накнадно на мејл: alumni@vtsns.edu.rs