Продужетак рока за предају завршних радова на основним струковним студијама

Продужава се рок за предају завршних радова, на основним струковним студијама, са 18.09.2020. на 23.09.2020. године, ради ублажавања отежавајућих околности проузрокованих епидемијом заразне болести COVID-19.