Основне струковне студије

Коначна ранг листа за упис на ПРВУ годину основних струковних студија у другом уписном року.

Прелиминарна ранг листа за упис на ПРВУ годину основних струковних студија у другом уписном року.


Коначна ранг листа за упис на ПРВУ годину основних струковних студија у првом уписном року.

Прелиминарна ранг листа за упис на ПРВУ годину основних струковних студија у првом уписном року.

Решење директора по приговору на прелиминарну ранг листу:


Мастер струковне студије

Коначна ранг листа – Други уписни рок

Прелиминарна ранг листа – Други уписни рок


Коначна ранг листа – Први уписни рок

Прелиминарна ранг листа – Први уписни рок