Запослени студенти (они који су у информационом систему означени као такви, јер су донели важећи МА образац) обавештавају се о консултацијама (измена 19.04.2023.) које су намењене само њима и планиране за њихов лични контакт са наставником/сарадником ради договора о начину испуњавања обавеза на предмету. Такође, запослени студенти треба у информационом систему да провере да ли им је унешен статус запосленог студента, а ако неким случајем није, да се хитно јаве свом референту.