Поштовани студенти,

   У жељи да популаришемо не само нашу институцију, него и образовање и науку уопште, представљамо вам Високу техничку школу струковних студија у Новом Саду.

   Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду је државна образовна институција са традицијом дужом од 60 година. Као једна од водећих високошколских установа, са десет акредитованих студијских програма на основним и два на мастер струковним студијама, Школа функционише у складу са европским образовним стандардима наведеним у Болоњској декларацији, а диплома добијена по завршетку студирања међународно је призната. Студијски програми које можете уписати на основним струковним студијама у нашој Школи су: Mашинско инжењерство, Друмски саобраћај, Заштита од катастрофалних догађаја и пожара, Заштита на раду, Заштита животне средине, Графичко инжењерство и дизајн, Дизајн индустријских производа, Веб дизајн, Електротехника и Информационе технологије, док на мастер струковним студијама можете уписати Заштиту и Информационе технологије.

   Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду чланица је Европске мреже високих школа Европе EURASHE. Школа је учесник на више различитих међународних Еразмус пројеката, захваљујући којима се, кроз сарадњу са представницима других земаља, побољшавају студијски програми у нашој земљи и усавршавају компетенције студената како би били спремни за домаће и међународно тржиште рада.

   Жеља свих запослених у Школи је да ваше школовање учинимо што успешнијим. Циљ нам је да вам знања која понесете из Школе омогуће да у животу будете корисни себи, породици и друштву. На таквим основама, креирани су студијски програми, као и предмети које на њима изучавате. У формирању поменутих програма трудили смо се да пратимо савремене тенденције у науци и техници, избегнемо преобимну, трендовски застарелу и практично неприменљиву наставу, желећи да дођете до оних знања која ћете после лако примењивати и дограђивати. Посебно смо поносни на стручну праксу, где студенти цео шести семестар проводе у предузећима са којима Школа има сарадњу. На овај начин студенти поред теоријских знања и вештина стечених у Школи, добијају могућност да стекну практична знања потребна за запослење. Немали број студената посао је нашао у предузећу где су обављали стручну праксу.

   Свакако, желимо да вас охрабримо и кажемо да уз добру вољу и посвећеност, све своје студентске обавезе можете завршити у року и без великих тешкоћа. Поред наставних активности, наши студенти имају и ваннаставне активности – сусрете студената, научна и спортска такмичења, као и друге активности које доприносе њиховом стручном, професионалном и личном развоју.

   Као институција, трудимо се да непрекидно улажемо у побољшање компетенција наших наставника, како би знања и вештине које они поседују пренели на вас. Такође, опремамо школу најсавременијом опремом како бисте ви на њој радили и били у кораку са савременим  трендовима. Трудимо се да простор у којем се одржавају предавања буде уредан, функционалан и пријатан за ваш боравак у школи.

   Да нам је студент на првом месту, може се видети и по томе што су наши наставници, студентске службе и сервиси увек ту за студенте, а дуга традиција и велики број задовољних студената оно је по чему смо препознатљиви.