Фирме са којима Школа има сарадњу и у којима студенти могу обављати праксу:

Списак предузећа која примају студенте на праксу у текућем семестру 2023/2024.