САСТАНАК СА СТУДЕНТИМА

Директор Високе техничке школе струковних студија у Новом Саду, др Бранко Савић, одржао је састанак са студентима у циљу побољшања успеха студирања и упознавања са правилима студија у нашој Школи.

Представници студента и Студентског парламента предочили су неколико питања и предлога везано за побољшање студентског живота.

Теме састанка биле су:

  1. Анализа пролазности у јануарском испитном року и предлози за побољшање пролазности;
  2. Наставне и остале активности у школи;
  3. Стручна пракса;
  4. Упућивање на Академијаду – спортско такмичење студената;
  5. Текућа питања.

Директор је напоменуо да је у нашој Школи, приоритет настава као и квалитетна опрема и добри услови за учење и рад. Студенти су позвани да лично или у „Сандуче“ (поред Амфитеатра) предају своје предлоге за побољшање наставе као и евентуалне приговоре.

Овај сусрет и разговор био је добра прилика да се студенти подсете да све предиспитне обавезе могу испунити током целе школске године (у договору са предметним наставником), као и да је наша Школа највероватније једина која не наплаћује оверу семестра.

Посебно се поносимо са добром студентском праксом и списком квалитетних предузећа са којима Школа има склопљене Уговоре. Студенти могу дати своје предлоге и жеље где би волели да обављају праксу у шестом семестру, а руководиоци студијских програма и надлежне службе Школе ће им у томе помоћи. Списак тренутно доступних предузећа доступан је путем сајта Школе, где се могу пронаћи подаци и о огласима за посао, стипендијама и др.

Поводом Међународног дана студената, 4. априла, Директор, др Бранко Савић, дао је предлог Савету Школе, и Савет је донео одлуку о упућивању десет најбољих студената са треће године са свих студијских програма наше школе бесплатно на годишње сусрете студената високих школа Србије – Академијаду. Они ће се придружити групи од стотинак колега који ће испред школе учестовати на Академијади. Они ће се придружити групи од стотинак колега који ће испред школе учестовати на Академијади. У периоду од 9. до 13. маја 2022. године око 1.000 студента из свих високих школа и академија такмичиће се у спортовима, размењивати знања и искуства у Сунчаном брегу, у Бугарској.

KIC_2255-minKIC_2259-minKIC_2265-minKIC_2291-min