Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара – Намештај за канцеларије и кабинете – Допуна