Контакт Школе

Руководство Школе:

Функција:
Име и презиме:
E-mail:
Телефон:
Директордр Бранко Савић, проф.direktor@vtsns.edu.rs021/4892-511
Помоћник директора за наставудр Саша Спаић, проф.nastava@vtsns.edu.rs021/4892-586
Помоћник за научно-стручну делатност и међународну сарадњудр Петра Тановић, проф.nauka@vtsns.edu.rs021/4892-576
Помоћник директора за економскo-финансијске пословеМилан Мајерfinansije@vtsns.edu.rs021/4892-512
Секретар ШколеЗоран Лазићsekretar@vtsns.edu.rs021/4892-525

Остали подаци:

Остали подаци Школе:
 
 
 
Назив школе:Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду
Адреса Школе:Школска 1, Нови Сад 21102
E-mail Школе:skola@vtsns.edu.rs
Teлефон Школе:021/4892-511
Телефакс Школе: 021/4892-515
Жиро рачун Школе:840-727666-18
ПИБ установе:100452579
Матични број установе:08081000
ЈБКЈС:02201
Маркетинг Школе:Варвара Лазаревићmarketing@vtsns.edu.rsТелефон:
021/4892-511
Координатор за мобилност: др Петра Тановић, проф.stevanovic@vtsns.edu.rsТелефон:
021/4892-576
Јавне набавке:Мирослав Ћираковићnabavke@vtsns.edu.rsТелефон:
021/4892-512
Рачуноводство Школе:Весна Богдановићracunovodstvo@vtsns.edu.rsТелефон:
021/4892-508

Библиотека Школе:Срђан Николићbiblioteka@vtsns.edu.rsТелефон:
021/4892-527
Штампарија Школе:Мирослав Велицкиvelicki@vtsns.edu.rsТелефон:
021/4892-550

Руководиоци студијских програма на основним струковним студијама:

Студијски програм:
Име и презиме:
E-mail:
Телефон:
Кабинет:
Електротехникадр Божо Илић, проф.ilic@vtsns.edu.rs021/4892-524Кабинет 12
Информационе технологиједр Зоран Ловрековић, проф.(задужено лице)lovrekovic@vtsns.edu.rs021/4892-544Кабинет 8
Веб дизајндр Биљана Гемовић, проф.gemovic@vtsns.edu.rs021/4892-526Кабинет 2
Графичко инжењерство и дизајндр Каролина Мудрински-Паланачки, предавачmudrinski@vtsns.edu.rs021/4892-552Фото студио
Дизајн индустријских производадр Каролина Мудрински-Паланачки, предавачmudrinski@vtsns.edu.rs021/4892-552Фото студио
Друмски саобраћајдр Александар Булајић, проф.bulajic@vtsns.edu.rs021/4892-543Кабинет 7
Машинско инжењерстводр Владимир Блануша, предавачblanusa@vtsns.edu.rs021/4892-584Кабинет 18
Заштита на радудр Весна Петровић, проф.petrovic.v@vtsns.edu.rs021/4892-542Кабинет 6
Заштита животне срединедр Весна Петровић, проф.petrovic.v@vtsns.edu.rs021/4892-542Кабинет 6
Заштита од катастрофалних догађаја и пожарадр Весна Петровић, проф.petrovic.v@vtsns.edu.rs021/4892-542Кабинет 6

Руководиоци студијских програма на мастер струковним студијама:

Студијски програм:
Име и презиме:
E-mail:
Телефон:
Кабинет:
Инжењерство заштитедр Душан Гавански, проф.gavanski@vtsns.edu.rs021/4892-581Кабинет 17
Информационе технологиједр Тања Крунић, проф.krunic@vtsns.edu.rs021/4892-572Кабинет 15

Студентска служба:

Функција:
Име и презиме:
Телефон:
Радно време:
Сва питања у вези студентске службе можете слати на следећу mail адресу:Mail адреса студентске службе:studentska@vtsns.edu.rs
Самостални стручнотехнички сарадник за студије и студентска питањаМиља Недић021/4892-5007.30-15.30
Виши стручнотехнички сарадник за студије и студентска питањаЖиван Гајић021/4892-5077.30-15.30
Виши стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања
- задужена за мастер струковне студије: Информационе технологије и Инжењерство заштите
- кредити и стипендије
Марица Зубић021/4892-5077.30-15.30
Виши стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања
- задужен за студијске програме: Информационе технологије и Електротехника
Мито Андрић021/4892-5297.30-15.30
Виши стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања
- задужена за студијске програме: Заштита од катастрофалних догађаја и пожара, Заштита на раду,
Заштита животне средине, Графичко инжењерство и дизајн, Дизајн индустријских производа, Веб дизајн,
Машинско инжењерство и Друмски саобраћај
Јованка Срдић021/4892-5137.30-15.30