О школи

КО СМО МИ

Висока техничка школа струковних студија из Новог Сада је основана 1959. године као Виша машинска школа. Данас је једна од водећих високошколских установа, са 10 акредитованих студијских програма на основним и 2 на мастер струковним студијама, и функционише у складу са европским образовним стандардима наведеним у Болоњској декларацији.

ШТА НУДИМО

Први степен високошколског образовања – трогодишње основне струковне студије од 180 бодова (ЕСПБ):
 1. Mашинско инжењерство;
 2. Друмски саобраћај;
 3. Заштита од катастрофалних догађаја и пожара;
 4. Заштита на раду;
 5. Заштита животне средине;
 6. Графичко инжењерство и дизајн;
 7. Дизајн индустријских производа;
 8. Веб дизајн;
 9. Електротехника;
 10. Информационе технологије.
После завршених основних струковних студија могу се наставити студије на неком од постојећих мастер струковних програма у нашој Школи, или на другим одговарајућим високошколским установама у земљи и иностранству.
Други степен високошколског образовања – двогодишње мастер струковне студије (као наставак основних студија) од (180) + 120 = (300) бодова (ЕСПБ):
 1. Инжењерство заштите;
 2. Информационе технологије.
Пракса у завршном семестру
Висока техничка школа је у својe програмe као важан сегмент укључила праксу. Последњи семестар на основним студијама студенти проводе на практичном раду у неком предузећу или установи. Стручна мастер пракса се организује на свакој студијској години мастер струковних студија. Трудимо се да ова пракса буде квалитетна, а то се постиже пажљивим избором партнерске организације и праћењем рада студената од стране професора-ментора и сарадника-коментора из организације. Резултат ове праксе је стицање искуства, прикупљање грађе за завршни рад, а дешава се и да студенти по завршетку студија добију посао управо тамо где су били на пракси.

САРАДЊА СА ИНОСТРАНСТВОМ

Сарадња Школе са сродним институцијама из иностранства представља важан вид нашег академског живота. Због тога смо, између осталих, успоставили везе са Техничким универзитетом из Остраве (Чешка), Политехничким универзитетом из Темишвара (Румунија), Велеучилиштем у Карловцу и Високом школом за сигурност из Загреба (Хрватска).

Са Техничким универзитетом из Зволена у Словачкој припремамо заједничке конференције и пројекте. Поред тога, потписан је и споразум о размени студената.

Сваке године у јануару на Копаонику, Школа је домаћин две међународне конференције из области безбедности и здравља на раду, и из информатике и управљања знањем. Такође, сваке друге године у Новом Саду у октобру организујемо међународне конференције о заштити од пожара и експлозије, и из области безбедносног инжењерства.

Учествујемо у међународним пројектима научног, истраживачког или едукативног карактера који подстичу размену студената и професора, као што су Темпус и Еразмус. Школа је протеклих година била учесник три међународна Erasmus + пројекта:

САРАДЊА СА ПРИВРЕДОМ

Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду има развијену сарадњу са привредом, и нуди широк спектар услуга локалним и регионалним предузећима из следећих области:
 • Преглед и испитивање прописане опреме за рад;
 • Преглед и испитивање услова радне околине;
 • Стручно оспособљавање за потребе трећег лица за послове:
  • безбедности и здравља на раду;
  • одговорног лица за вршење прегледа и испитивања опреме за рад;
  • одговорног лица за испитивање услова радне околине;
  • машинског столара, и руковаоце дизалица, виљушкара и грађевинских машина.
 • Израда Акта о процени ризика на радном месту и у радној околини;
 • Израда Правилника о безбедности и здрављу на раду;
 • Консултантске активности у оквиру припрема за сертификацију система квалитета за  области: управљање, заштита животне средине, безбедност и здравље на раду, и интегрисани систем;
 • Испитивање електроизолационе опреме;
 • Израда Плана управљања отпадом.