Самовредновање

Самовредновање представља део Политике квалитета и Стратегије обезбеђења квалитета Високе техничке школе струковних студија у Новом Саду. Самовредновање се врши у складу са одредбама Правилника о стандардима и процедурама за обезбеђење и унапређење квалитета и одређеним процедурама система управљања квалитета.

У циљу потпуних информација можете погледати следеће документе: