Стручна инжењерска пракса

Важно обавештење за студенте који слушају у зимском семестру предметинжењерска пракса / стручна пракса.

Облици извођења наставе су предавања, аудиторне вежбе, лабораторијске вежбе, консултације и практична настава у оквиру предмета Практикум, Теорија инжењерског експеримента и Инжењерска пракса, који се одржавају у шестом семестру делимично у Школи а делимично у одговарајућим радним организацијама.

Практична настава је облик извођења наставе у шестом семестру, која се по
прецизно утврђеним садржајима и процедурама, а на бази уговора (споразума), делимично остварују у радним организацијама производних, услужних и других делатности.

Цео документ можете прочитати овде.