Обавештавају се студенти прве године мастер студија ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ и прве године мастер студија ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ, да је потребно до 20.01.2024. године доставити Сагласност предузећа за обављање мастер праксе 1 (оверена од стране изабраног предузећа) и Упут за обављање мастер праксе 1, у студентску службу.

СТРУЧНА МАСТЕР ПРАКСА 1

Изводи се:

  • 05.02.2024. до 23.02.2024. године у изабраном предузећу.
  • Термин преузимања оверених упута биће накнадно објављен.

НАПОМЕНА: Документа за мастер праксу 1 можете купити у скриптарници Школе.

За све информације можете се јавити на grbic@vtsns.edu.rs  

Попуњен  oбразац за анкетирање послодаваца након завршене праксе потребно је доставити заједно са документацијом о обављеној пракси (дневник праксе, извештај са праксе и анкетни лист) професору задуженом за Стручну праксу, Стручну мастер праксу 1 или Стручну мастер праксу 2 за сваки студијски програм.

Образац за анкетирање послодаваца преузети ОВДЕ.