Стручна пракса

Обaвештење за студенте који слушају предмете Практикум / Теоријске и експерименталне основе стручног рада и Стручна пракса у летњем семестру школске 2021/2022. године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРЕДАЈИ ИЗВЕШТАЈА ЗА СТРУЧНУ ПРАКСУ

Обавештавају се студенти који обављају Стручну праксу у предузећу у периоду од 04.05.2022. до 01.07.2022. да попуњене дневнике праксе, извештаје, формулар за оцену  и анкетни лист 2 (комплетна документација за Стручну праксу) предају руководиоцу студијског програма најкасније до четвртка 30.06.2022. године.

Пример попуњених образаца можете погледати ОВДЕ

Фирме са којима Школа има сарадњу и у којима студенти могу обављати праксу

НАПОМЕНА: Документацију за праксу можете купити у скриптарници школе

Примери извештаја:


Стручна мастер пракса 1

Обавештење за студенте прве године мастер студија – Стручна мастер пракса 1 – постављено 12.04.2022.

Обавештење за студенте прве године мастер студија – Стручна мастер пракса 1

НАПОМЕНА: На упутима обавезно напишите адресу предузећа на којој ћете обављати праксу а не седиште фирме.


Стручна мастер пракса 2

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРЕДАЈИ ИЗВЕШТАЈА ЗА СТРУЧНУ МАСТЕР ПРАКСУ 2

Обавештавају се студенти мастер студија Инжењерства заштите који обављају Стручну мастер праксу 2 у предузећу у периоду од 04.05.2022. до 01.07.2022. да попуњене дневнике праксе, извештаје, формулар за оцену и анкетни лист  (комплетна документација за Стручну мастер праксу 2) предају руководиоцу студијског програма (др Душан Гавански) најкасније до понедељка 27.06.2022. године.

НАПОМЕНА: На упутима обавезно напишите адресу предузећа на којој ћете обављати праксу а не седиште фирме.