Стручна пракса

Обавештавају се студенти шестог семестра основних студија који се упућују на обављање стручне праксе у другом термину, од 03.05.2023. године, да у четвртак 27.04.2023. године, треба да преузиму оверене упуте, у 13.30 часова, у Сали 8.

Обавештавају се студенти који обављају Стручну праксу у предузећу у периоду од 03.05.2023. до 30.06.2023. године дa документацију морају предати у студентску службу  до 13.04.2023. године.

Термин од 03.05.2023. до 30.06.2023. године је последњи термин за обављање Стручне праксе у текућој школској години.

Обавештавају се студенти који обављају Стручну праксу у предузећу у периоду од 03.05.2023. до 30.06.2023. године дa документацију могу предати у периоду од 01.03.2023. до 13.04.2023. у студентску службу.

Документација коју је неопходно попунити и доставити је следећа:

  1. Сагласнoст предузећа, оверена од стране предузећа
  2. Упут

Термин поделе оверених упута биће накнадно објављен на сајту Школе.

Напомена: Документацију за стручну праксу можете купити у Скриптарници Школе. Студенти могу да обављају стручну праксу и у предузећима која нису на наведеном списку на сајту Школе (https://vtsns.edu.rs/saradnja-sa-preduzecima/). Примере попуњених образаца можете погледати на сајту Школе (https://vtsns.edu.rs/wp-content/uploads/2022/12/Strucna-praksa-saglasnost-preduzeca.pdf)

За све информације можете се јавити на  todorovic@vtsns.edu.rs

Образац за анкетирање послодаваца је потребно преузети са сајта Школе и након завршене праксе, попуњен образац од стране послодавца доставити заједно са документацијом о обављеној пракси (дневник праксе, извештај са праксе и анкетни лист) професору задуженом за Стручну праксу, Стручну мастер праксу 1 или Стручну мастер праксу 2 за сваки студијски програм.

Образац за анкетирање послодаваца преузети ОВДЕ.

Обaвештење за студенте који слушају предмете Практикум / Теоријске и експерименталне основе стручног рада и Стручна пракса у летњем семестру школске 2022/2023. године

Студенти који желе да похађају практични део у изабраном предузећу у првом термину, (27.02.2023.-28.04.2023), потребно је да Сагласност предузећа и Упут за обављање праксе доставе најкасније до 30.01.2023. године.

Пример попуњених образаца можете погледати ОВДЕ

Фирме са којима Школа има сарадњу и у којима студенти могу обављати праксу

НАПОМЕНА: Документацију за праксу можете купити у скриптарници школе

Примери извештаја:


Стручна мастер пракса 1

Обавештавају се студенти прве године мастер студија ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ипрве годинемастер студија ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ, да је потребно до 20.01.2023. године доставити Сагласност предузећа за обављање мастер праксе (оверена од стране изабраног предузећа) и Упут за обављање мастер праксе 1у студентску службу.

СТРУЧНА МАСТЕР ПРАКСА 1

Изводи се:

  • 30.01.2023. до 17.02.2023. године у изабраном предузећу.
  • Термин предаје упута биће накнадно објављен.

НАПОМЕНА: Документа за мастер праксу 1 можете купити у скриптарници Школе.

За све информације можете се јавити на todorovic@vtsns.edu.rs  

Образац за анкетирање послодаваца је потребно преузети са сајта Школе и након завршене праксе, попуњен образац од стране послодавца доставити заједно са документацијом о обављеној пракси (дневник праксе, извештај са праксе и анкетни лист) професору задуженом за Стручну праксу, Стручну мастер праксу 1 или Стручну мастер праксу 2 за сваки студијски програм.

Образац за анкетирање послодаваца преузети ОВДЕ.


Стручна мастер пракса 2

Обавештавају се студенти друге године мастер студија ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ да је потребно до 20.01.2023. године доставити Сагласност предузећа за обављање мастер праксе 2 (оверена од стране изабраног предузећа) и Упут за обављање мастер праксе 2, у студентску службу.

СТРУЧНА МАСТЕР ПРАКСА 2

Изводи се:

  • 30.01.2023. до 24.03.2023. године у изабраном предузећу.
  • Термин предаје упута биће накнадно објављен.

НАПОМЕНА: Документа за мастер праксу 2 можете купити у скриптарници Школе.

За све информације можете се јавити на todorovic@vtsns.edu.rs

Образац за анкетирање послодаваца је потребно преузети са сајта Школе и након завршене праксе, попуњен образац од стране послодавца доставити заједно са документацијом о обављеној пракси (дневник праксе, извештај са праксе и анкетни лист) професору задуженом за Стручну праксу, Стручну мастер праксу 1 или Стручну мастер праксу 2 за сваки студијски програм.

Образац за анкетирање послодаваца преузети ОВДЕ.