Стручни скуп „Напредне технологије у образовању“

Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду организује стручни скуп под називом: „Напредне технологије у образовању“ с циљем промоције напредних технологија ради побољшања наставе у средњим школама са посебним освртом на средње стручне школе.

Скуп је одобрио Завод за унапређење образовања и васпитања, Министарство просвете Републике Србије (https://zuov.gov.rs/) и намењен је свим наставницима средњих школа Републике Србије.

Детаљније информације и пријаве могуће су путем контакта Школе (skola@vtsns.edu.rs, 021/4892-511) и линка:

https://skupovi.zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=720

117839683_176523397331713_8478086362111900432_n