Мастер струковне студије

Детаљније обавештење о упису у прву, другу и поновљене године мастер студијских програма можете прочитати овде.

Детаљно обавештење у вези уписа студената у прву годину, школске 2021/2022. године прочитајте овде.