Конкурс 2020/2021

КОНКУРС ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ 2020/21. – други уписни рок

Прелиминарна ранг листа – Други уписни рок

Коначна ранг листа – Други уписни рок


КОНКУРС ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ 2020/21. – први уписни рок

Прелиминарна ранг листа – Први уписни рок

Решења директора по приговору на привремену ранг листу:

Коначна ранг листа – Први уписни рок


КOНКУРС МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ 2020/21. - други уписни рок

Прелиминарна ранг листа – Други уписни рок

Коначна ранг листа – Други уписни рок

Решења директора по приговору на привремену ранг листу:


КOНКУРС МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ 2020/21. - први уписни рок

Прелиминарна ранг листа – Први уписни рок

Коначна ранг листа – Први уписни рок