Студентска служба

Функција:
Име и презиме:
Телефон:
Радно време:
Сва питања у вези студентске службе можете слати на следећу mail адресу:Mail адреса студентске службе:studentska@vtsns.edu.rs
Самостални стручнотехнички сарадник за студије и студентска питањаМиља Недић021/4892-5007.30-15.30
Виши стручнотехнички сарадник за студије и студентска питањаЖиван Гајић021/4892-5077.30-15.30
Виши стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања
- задужена за мастер струковне студије: Информационе технологије и Инжењерство заштите
- кредити и стипендије
Марица Зубић021/4892-5077.30-15.30
Виши стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања
- задужен за студијске програме: Информационе технологије и Електротехника
Мито Андрић021/4892-5297.30-15.30
Виши стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања
- задужена за студијске програме: Заштита од катастрофалних догађаја и пожара, Заштита на раду,
Заштита животне средине, Графичко инжењерство и дизајн, Дизајн индустријских производа, Веб дизајн,
Машинско инжењерство и Друмски саобраћај
Јованка Срдић021/4892-5137.30-15.30

Напомена: Радно време шалтера 10.00-12.00 и 14.00-15.00.