Завршни рад

Преузети образац у коме се куца завршни рад у одговарајућој верзији Word документа, а који је сачињен према следећем упутству:

Приликом пријаве завршног рада потребно је попунити одговарајућу документацију и предати на Студентску службу. Документацију можете преузети у папирној форми у Студентској служби или одавде у електронској форми.

Специјалистички рад

Преузети образац у коме се куца завршни рад у одговарајућој верзији Word документа, а који је сачињен према следећем упутству:

Приликом пријаве завршног рада потребно је попунити одговарајућу документацију и предати на Студентску службу. Документацију можете преузети у папирној форми у Студентској служби или одавде у електронској форми.

Мастер рад

Преузети образац у коме се куца завршни рад у одговарајућој верзији Word документа, а који је сачињен према следећем упутству:

Приликом пријаве завршног рада потребно је попунити одговарајућу документацију и предати на Студентску службу. Документацију можете преузети у папирној форми у Студентској служби или одавде у електронској форми.